Samorząd Uczniowski 2018/2019

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

 

Młodszy Samorząd Uczniowski

1. Michał Bińczyk - kl.III     - Przewodniczący SU
2. Poborska Klaudia          - Zastępca Przewodniczącego SU
3. Nikola Karczewska        - Skarbnik

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego klas I-III jest p. Żaneta Strzelecka.

 PLAN PRACY MSU NA ROK SZKOLNY 2018/2019    

 

 

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU:  Julia Sawicka

Zastępca Przewodniczącego SU:  Dagmara Skibińska

Członek:  Patryk Królikowski

Członek:  Zuzanna Rusak

Członek:  Kacper Stasiak

Członek:  Kacper Suwała

 

Opiekun SU:  Magdalena Bonat

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019