Próbny egzamin KL 8 w SP Lejkowo

   W naszej szkole odbył się Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Nową Erą. Przystąpiło do niego 9 uczniów obecnej klasy VIII. Tegoroczna formuła próbnego egzaminu przystawała w pełni do czasu, w którym przyszło się uczniom z nim zmierzyć w dobie nauki zdalnej. Egzamin miał na celu zbadać stopień opanowania przez uczniów szkoły podstawowej wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na koniec II etapu edukacyjnego. Uczniowie klasy VIII rozwiązywali test z języka polskiego,matematyki i języka angielskiego. Mamy nadzieje, że ósmoklasiści będą zadowoleni z wyników.
Próbny egzamin to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy.