SKS

SKS - Szkolny Klub Sportowy 2023-2024

 

  Największy w historii program zajęciowy, angażujący tak dużą liczbę uczestników został wdrożony w 2017 roku. Aby sprostać wyzwaniu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych w wymiarze ogólnopolskim zapewniono finansowanie na dotychczas niespotykaną skalę Celem SKS jest kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych oraz dziewcząt. Ma też na celu przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie uczestniczy od początku w projekcie SKS, w tym roku szkolnym prowadząc już szóstą edycję Programu. W pięcioletniej historii, dzięki treningom w ramach Programu SKS, szkoła wywalczyła trzy medale wojewódzkie w unihokeju, awansując wielokrotnie do finałów wojewódzkich takich dyscyplin jak unihokej, szachy, tenis stołowy, piłka nożna, wielokrotnie zdobywając też tytuł mistrza Powiatu Sławieńskiego w tych dyscyplinach. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły, już nie tylko z klas starszych ale także klas 1 – 3. Frekwencja na każdych SKS - ach jest bardzo duża, a zajęcia dostosowane są do poziomu umiejętności sportowych uczestników biorących udział w danym treningu. Treningi SKS prowadzone są w poniedziałek wtorek, środę,  oraz piątek w godzinach od 13.30 – 14.30. Zajęcia od samego początku prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Kamil Wiśniewski, posiadający uprawnienia instruktorskie piłki nożnej oraz szachów. Zajęcia SKS prowadzone są w dwóch grupach: Lejkowo 1 oraz Lejkowo 2, na każdą grupę do wypracowania jest 70 h, zajęcia trwają od stycznia do grudnia.