Podstawa programowa

Podstawa programowa

 

 1.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - Załącznik NR 1

 2.  Podstawa programowa dla szkoły podstawowej - Załącznik NR 2

 3.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych - Załącznik NR 3.