Programy Naprawcze

PROGRAMY NAPRAWCZE

 

1.   Program naprawczy dla Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego w Lejkowie na Rok Szkolny 2016/2017

2.  Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania w celu podniesienia jakości pracy Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego w Lejkowie na lata 2017-2020.