Awans zawodowy

Nauczyciele odbywający awans zawodowy:

 

Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:

  1. Ewelina Krawczuk
  2. Magdalena Bińczyk
  3. Joanna Sawicka

Plan rozwoju

 

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego - Ewelina Krawczuk

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego - Magdalena Bińczyk

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego - Joanna Sawicka