• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Zebranie z rodzicami, edukacja rodziców

Profilaktyka wszawicy, Tik Tok - co to jest?

W dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 16.00 podczas zebrania ogólnego w świetlicy szkolnej odbyła się prelekcja dla rodziców na temat profilaktyki wszawicy przeprowadzona przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie.

 Następnie dyrektor szkoły Pani Mirosława Turczyn w swoim wystąpieniu uświadomiła rodziców, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów (frekwencja, systematyczna praca dziecka, ukazanie wartości pracy nad sobą, samodyscyplina dziecka, środowisko ucznia, motywacje, system wychowawczy rodziców i ich zaangażowanie) oraz przekazała informacje o prowadzonych zajęciach z godzin dyrektorskich, z dyspozycji organu prowadzącego, edukacji włączającej, dodatkowych i rozwijających - uświadomienie korzyści uczestnictwa dzieci w tych zajęciach.

Kolejna część spotkania odbyła się w klasach. Wychowawca oddziału przedszkolnego i wychowawcy klas I-VIII omówili wyniki w nauce i zachowaniu w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, realizację programu naprawczego PNW - przekazanie informacji nt. zrealizowanych przedsięwzięć oraz zakończeniu z dniem 31 stycznia 2020 realizacji programu, przekazali informację o sukcesach wychowanków (w nauce, sporcie, inne) i wpływie tych na rozwijanie kompetencji uczniów (wiedza, umiejętności, postawy). Pedagodzy przypomnieli  o przestrzeganiu procedury korzystania z telefonów komórkowych, zwrócili uwagę rodzicom, aby dzieci przeziębione zostały w domach (wizyta u lekarza pierwszego kontaktu), przeprowadzili pedagogizację na temat: Tik Tok - co to jest? oraz przypomnieli o planowanych wydarzeniach z tabeli organizacyjnej szkoły w II semestrze roku szkolnego  2019/2020,) w tym o terminie i miejscu wręczenia stypendiów w nauce i w sporcie (4 lutego 2020 roku, godz. 10.00) - zaproszenie rodziców na tę uroczystość.

Rodziców ósmoklasistów poinformowano o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o: harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali oraz konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 

2020/2021

autobus