• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

O nas

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie


Obraz placówki


  Szkoła Podstawowa w Lejkowie założona została 21 marca 1958 roku. 17 czerwca 2011 szkole nadano imię Kazimierza Górskiego. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Lejkowo, Borkowo, Laski, Darskowo, Witosław, Sulechowo, Sulechówko, Święcianowo, Zielenica i Drzeńsko. Szkoła mieści się w jednym budynku. Na parterze uczą się dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III. Natomiast na piętrze uczniowie klas IV – VIII. W budynku znajduje się osiem sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica, która pełni również rolę stołówki szkolnej. Placówka wyposażona jest w kuchnię. Budynek główny szkoły połączony jest łącznikiem z odnowioną halą sportową. Na parterze szkoły od 1 września 2016 roku, mieści się Filia Biblioteki Publicznej w Malechowie wraz z zasobami bibliotelki szkolnej. Bazę biblioteki wzbogaciła uruchpmiona rok temu czytelnia do pracy cichej. Kadra pedagogiczna systematycznie rozwija się oraz doskonali swoje kwalifikacje. Od 2020 roku większość nauczycieli osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.
 

  Sąsiedztwo Wysoczyzny Polanowskiej pozwoliło na ciekawe rozmieszczenie obiektów rekreacyjno - sportowych, w tym  dwóch  boisk  piłkarskich o trawiastej nawierzchni, boiska do piłki koszykowej, boiska do piłki siatkowej, siłowni zewnętrznej, amfiteatru oraz placu zabaw, na tarasach. Szkoła popularyzuje rajdy rowerowe w oparciu o zasoby turystyczno – krajoznawcze Gminy Malechowo. Tereny rekreacyjne to również sad z ogródkiem zielarskim, arboretum oraz miejsce do grillowania. Każda z sal lekcyjnych posiada komputer do dyspozycji nauczyciela ze stałym łączem internetowym. Dodatkowo zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych tablic i monitorów multimedialnych, drukarek, plotera, wizualizera oraz robotów wykorzystywanych do zajęć z robotyki w ramach TIK. W szkole działa system monitoringu wewnętrznego, który wspomaga zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
 

  Uczniowie mogą korzystać z oferty zajęć dodatkowych. Są to: koła zainteresowań – matematyczne, przyrodnicze, szachowe, teatralne, śpiewacze, cyrkowe oraz z zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, logopedycznych, rewalidacyjnych. Działalność szkoły wspiera Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Wolontariatu, 32 Drużyna Wielopoziomowa ZHP im. J. Wybickiego. Działalność sportowa, ze względu na Patrona Kazimierza Górskiego stanowi mocną stronę Szkoły. Prężnie funkcjonowanie stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo. Szkoła korzysta ze wsparcia w ramach rządowego Programu KLUB. Wychowankowie z naszej placówki odnoszą sukcesy w zawodach sportowych. W ramach szkolnego system wspierania zdolności uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, recytatorskich, o tematyce profilaktycznej. Przy współpracy z Filią Polskiego Centrum Mediacji w Koszalinie palcówka propaguje ideę mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów. Jesteśmy OK-ej to znaczy, że realizujemy program Szkoły Uczącej Się - Ocenianie Kształtujące CRS2. Nasi nauczyciele i uczniowie pracują z celami i kryteriami sukcesu, wdrażają informację zwrotną oraz ocenę koleżeńską i samoocenę. Dbamy o rozwój kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej i naszych podopiecznych. Bierzemy aktywny udział w akcjach ogólnopolskich organizowanych przez MEN - Narodowe Czytanie, Szkoła Pamięta, Aktywna Tablica. Nasza biblioteka szkolna uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu wzbogaca swoje zasoby. Środowisko szkolne jest otwarte na współpracę ze otoczeniem lokalnym, na rzecz wzajemnego rozwoju.

 Szkoła realizuje programy wspierające uczniów w powrocie po okresie nauki zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus