• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Kadra Pedagogiczna

Rok Szkolny 2022/2023

Mirosława Turczyn - dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczństwie;


Hanna Izmajłowicz - oddział przedszkolny, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne;

Lidia Seweryn - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnieniewychowawca klasy II;

Żaneta Strzelecka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopeda, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy I;

Anna Szczepanik - nauczyciel wspomagający, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, rewalidacja, język polski, wychowawca klasy V;

Ewa Pietraszewska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnieniewychowawca klasy III;

Olga Grudzińska-Kamiennik - język angielski, kompensacja po edukacji zdalnejzajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;

Ewelina Krawczuk - przyroda, geografia, biologia, chemia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy VI;

Magdalena Bińczyk - matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy VII;

Magdalena Bonat - język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego;

Marzanna Jarkiewicz - religia, świetlica szkolna ;

Danuta Rosiak - wychowanie fizyczne, świetlica szkolna, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

Krystyna Filonowicz - Kuszmar - muzyka, plastyka; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;

Marta Perzyńska -  historia, zajęcia rewalidacyjne;

Ewa Połońska -  język niemiecki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne;

Marta Korotusz -  nauczyciel bibliotekarz;

Daniel Wers - fizyka, technika, edukacja informatyczna, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna, robotyka i programowanie;

Joanna Sawicka - nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy VIII;

Kamil Wiśniewski - nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne KL4 oraz KL6 i KL7, szachy, wychowawca klasy IV;

Anita Zalewska-Prylewska - pedagog, pedagog specjalny; 

Aleksandra Dąbkowska - psycholog; 

Eliza Wróblewska-Hencel - doradztwo zawodowe.

 

 

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

CMI

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

Tradycyjny Sad

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus