• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Kadra Pedagogiczna

Rok Szkolny 2022/2023

Mirosława Turczyn - dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczństwie;


Hanna Izmajłowicz - oddział przedszkolny, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne;

Lidia Seweryn - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnieniewychowawca klasy II;

Żaneta Strzelecka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopeda, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy I;

Anna Szczepanik - nauczyciel wspomagający, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, rewalidacja, język polski, wychowawca klasy V;

Ewa Pietraszewska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnieniewychowawca klasy III;

Olga Grudzińska-Kamiennik - język angielski, kompensacja po edukacji zdalnejzajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;

Ewelina Krawczuk - przyroda, geografia, biologia, chemia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy VI;

Magdalena Bińczyk - matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy VII;

Magdalena Bonat - język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego;

Marzanna Jarkiewicz - religia, świetlica szkolna ;

Danuta Rosiak - wychowanie fizyczne, świetlica szkolna, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

Krystyna Filonowicz - Kuszmar - muzyka, plastyka; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;

Marta Perzyńska -  historia, zajęcia rewalidacyjne;

Ewa Połońska -  język niemiecki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne;

Marta Korotusz -  nauczyciel bibliotekarz;

Daniel Wers - fizyka, technika, edukacja informatyczna, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna, robotyka i programowanie;

Joanna Sawicka - nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy VIII;

Kamil Wiśniewski - nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne KL4 oraz KL6 i KL7, szachy, wychowawca klasy IV;

Anita Zalewska-Prylewska - pedagog, pedagog specjalny; 

Aleksandra Dąbkowska - psycholog; 

Eliza Wróblewska-Hencel - doradztwo zawodowe.

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

 

 

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus