• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Kadra Pedagogiczna

Rok Szkolny 2021/2022

Mirosława Turczyn - dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczństwie;


Marcjanna Malczewska - oddział przedszkolny, język angielski,  zajęcia - animatorzy;

Lidia Seweryn - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kompensacja po edukacji zdalnej, wychowawca klasy I;

Żaneta Strzelecka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopeda, kompensacja po edukacji zdalnej, wychowawca klasy III;

Anna Szczepanik - nauczyciel wspomagający, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, rewalidacja, język polski, wychowawca klasy IV;

Ewa Pietraszewska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kompensacja po edukacji zdalnejwychowawca klasy II;

Olga Grudzińska-Kamiennik - język angielski, kompensacja po edukacji zdalnejzajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;

Ewelina Krawczuk - przyroda, geografia, biologia, chemia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy V;

Magdalena Bińczyk - matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy VI;

Magdalena Bonat - język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, kompensacja po edukacji zdalnej;

Marzanna Jarkiewicz - religia, zajęcia - "Jestem OK", wychowawca klasy VIII;

Danuta Rosiak - wychowanie fizyczne, świetlica szkolna;

Krystyna Filonowicz - Kuszmar - muzyka, plastyka; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;

Marta Perzyńska -  historia;

Ewa Połońska -  język niemiecki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne;

Marta Korotusz -  nauczyciel bibliotekarz;

Daniel Wers - fizyka, technika, edukacja informatyczna, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna, robotyka i programowanie;

Joanna Sawicka - nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy VII;

Kamil Wiśniewski - nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne KL3 oraz KL5, szachy;

Anita Zalewska-Prylewska - pedagog; 

Eliza Wróblewska-Hencel - doradztwo zawodowe.

 

 

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

CMI

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

Tradycyjny Sad

 

Tradycyjny Sad

 

Laboratorium Przyszłości

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2021/2022

autobus