• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców 2022_2023

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Rada Rodziców 2022 - 2023.

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2022 - 2023.

Przedszkole
  Przewodnicząca: Cebula Anna
  Z-ca przewodniczącego: Zięcik Teresa
  skarbnik: Dęga-Roman Małgorzata

Klasa I
  Przewodniczący: Gabkiewicz Wojciech
  członek: Marcinkowska Magdalena
  członek: Krzyżaniak Katarzyna
Klasa II
  Przewodnicząca:  Miturzyńska Urszula
  Z-ca przewodniczącej:  Caplin Ewelina
  skarbnik:   Adamska Ilona
Klasa III
   Przewodnicząca: Kiniorska Agnieszka 
   Z-ca przewodniczącego: Suchecka Teresa
   skarbnik: Kozera Paulina
Klasa IV
  Przewodnicząca: Dropko Katarzyna
  członek: Kozera Paulina
  członek: Kozera Marta
Klasa V
  Przewodnicząca: Bagniuk Patrycja
  członek: Karczewska Kamilla
  członek: Kopiecka Barbara
Klasa VI
  Przewodnicząca: Siwek Anna
  zastępca: Zięcik Teresa
  skarbnik: Wiśniewska Justyna 
Klasa VII
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta
  Z-ca przewodniczącej: Ciesielska Anna
  członek: Sobolewska Marzena
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Okrutna Adela
  Z-ca przewodniczącej:  Arcisz Marlena
  sekretarz:  Durkalec Karolina

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Ciesielska Anna
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Bagniuk Patrycja

 

 


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2022/2023 nazwisko i imię ucznia

kwota 50zł

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

 

 

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus