• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców 2020_2021

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Rada Rodziców 2020 - 2021.

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2020 - 2021.
Klasa I
  Przewodnicząca: Kiniorska Agnieszka
  Z-ca przewodniczącego: Suchecka Teresa
  skarbnik: Kozera Paulina
Klasa II
  Przewodnicząca:  ?
  Z-ca przewodniczącej:  ?
  skarbnik:   ?
Klasa III
   Przewodnicząca: Ciesielska Iwona 
   Z-ca przewodniczącego: Łysiak Anna
   skarbnik: Karczewska Kamila
Klasa IV
  Przewodnicząca: Arcisz Marlena 
  Zastępca: Zięcik Teresa 
  skarbnik: Siwek Anna
Klasa V
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta
  członek: Jędrzejczyk Joanna
  członek: Suchecka Teresa
Klasa VI
  Przewodnicząca: Serwa Katarzyna
  zastępca: Durkalec Karolina
  skarbnik: Okrutna Adela 
Klasa VII
  Przewodnicząca: Fąfara Lucyna
  Z-ca przewodniczącej: Górniak Emila
  członek: Mielcarek Angelika
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Orłowska Emila
  Z-ca przewodniczącej:  Dropko Katarzyna
  sekretarz:  Kiniorska Agnieszka

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Orłowska Emilia
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Fąfara Lucyna

4. Uchwała Rady Rodziców dotycząca wysokości składek w roku szkolnym 2018/2019.

  - Uchwała Rady Rodziców


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2017/2018 nazwisko i imię ucznia

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

folder OK

CMI

 

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1435  -  1520

Dowozy/Odwozy 

2021/2022

autobus