• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Caritas

CARITAS w roku szkolnym 2021/2022

 

Szkolne Koło Caritas

          Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

 

Plan pracy SK Caritas - 2022/2023

CELE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS:

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Są to w szczególności:

 - Coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;

 - Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

 -Stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą oraz do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;

 - Troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;

 - Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;

 - Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Koszalińsko- Kolobrzeskiej.

 -Współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

                     

                     PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

                                   NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Zadania do wykonania Termin Osoby odpowiedzialne
1. Pozyskanie i nabór nowych członków spośród uczniów. Wrzesień opiekun
2. Omówienie i ustalenie planu pracy SKC na rok szkolny 2022/2023 październik

opiekun,

członkowie

3.

Zbiórka nakrętek

cały rok opiekun,
członkowie , społeczność szkolna
4. Wykonywanie gazetek tematycznych o treściach religijnych. cały rok

opiekun,

członkowie

5. Konkurs na wykonanie różańca        październik opiekun
członkowie 
6.

„Pamięć o tych ,którzy odeszli”- porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu w Sulechówku

koniec października

opiekun

członkowie

7. Rozprowadzanie świec- Wigilijne dzieło pomocy dzieciom listopad/grudzień

Opiekun

członkowie

8. Odwiedziny osób chorych, samotnych z życzeniami świątecznymi grudzień

opiekun, członkowie

wspólnie z harcerzami

9. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza grudzień

opiekun, członkowie

wspólnie ze szkolnym kołem wolontariatu 

10. Przygotowanie i rozprowadzanie kredy, kadzidła i mirry. styczeń

opiekun,

członkowie

11. Przygotowanie i rozprowadzanie Chleba św. Agaty. luty

opiekun,

członkowie

12. Inne akcje organizowane przez Caritas Diecezji

styczeń/luty

opiekun,

członkowie

13. Rozprowadzanie paschalików- Jałmużna Wielkopostna. Sprzedaż palm wielkanocnych marzec/kwiecień

opiekun,

członkowie

14. Święto Bożego Miłosierdzia – opracowanie gazetki. kwiecień

opiekun,

członkowie

15.

Podsumowanie pracy w bieżącym roku szkolnym.

czerwiec opiekun,
16. Przygotowanie i wręczenie podziękowań za pracę w SKC w roku szkolnym 2022/2023 czerwiec opiekun,
dyrektor szkoły,
ks. Proboszcz

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas jest planem otwartym i może być modyfikowany w zależności od potrzeb.  szkolnego będzie:

  1. aktywnie włączać  się w akcje organizowane przez Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej oraz caritas parafialny,
  2. współpracować z oddziałem przedszkolnym w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Czytanie wierszy oraz bajek, organizowanie zabaw zespołowych.

Członkowie: Lichota Aleksander, Zuzanna Zięcik, Jowita Podpora, Gabriela Moczulska, Klaudia Poborska, Piotr Suchecki, Bartłomiej Serwa, Amelia Durkalec, Majka Pokorska, Monika Łopata, Jakub Grodnicki

 Opiekunowie: Marzanna Jarkiewicz,  Lidia Seweryn

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

 

 

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus