• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

WFzAWF

LogoAWF_2.png

 

 1. Regulamin

"WF Z AWF - AKTYWNY POWRÓT DO SZKOŁY"

Nasza szkoła uczestniczy w programie "Aktywny powrót do szkoły - WF z AWF". Patronatem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa poprzez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. W ramach zajęć realizowane są różne formy zajęć ruchowych oraz gry o charakterze relaksacyjnym i zabawowym. Zajęcia sportowe pozalekcyjne realizowane są cztery razy w tygodniu.

Harmonogram zajęć:

Poniedziałek 11:50-12:35 Danuta Rosiak

Wtorek 11:50-12:35 Kamil Wiśniewski

Czwartek 09:50-10:35 Kamil Wiśniewski

Piątek 12:45-13:30 Danuta Rosiak

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację programu: Danuta Rosiak i Kamil Wiśniewski.

Głównym celem zajęć sportowych nie jest przygotowanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej a aktywny rozwój i integracja.

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

 

 

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus