• slajd2
 • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – CMI

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

O projekcie

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Projekt skierowany jest do  uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych.

Co daje udział w projekcie CMI?

Rozwój talentów uczniowskich

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algotymicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

Korzyści dla uczniów

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych. Zawody organizowane  dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Zawody uwzględniać będą kategorie wiekowe – dla klas IV-VI, klasy VII-VIII oraz uczniów szkół średnich. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody, które przyznawane będą już na etapie regionalnym.

Nagrody przewidziane na etapie ogólnokrajowym za zajęcie I, II i III miejsca zostały zaplanowane w formie indywidualnej w postaci: udziału w warsztatach informatycznychobozach naukowo-treningowych czy też w warsztatach tematycznych np. obozach informatycznych przygotowujących uczniów do konkursów programistycznych oraz do Olimpiady Informatycznej.

GRANT ALGORYTMICZNY

Podniesiesz wiedzę uczniów i uczennic z zakresu:

 • matematycznych podstaw algorytmiki,
 • języka programowania,
 • narzędzi programistycznych,
 • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.

Partner Wiodący Projektu

 • Politehnika Łódzka,

Partnerzy Projektu

 • Politehnika Gdańska,
 • Politehnika Warszawska,
 • Politehnika Wrocławska,
 • Akademia Góniczo-Hutnicza,
 • Cyfrowy Dialog,

Patronat

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • NASK
 • Ministerstwo Cyfryzacji 

Załączniki

Zasady przetwarzania danych osobowych

Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym

Regulaminu – Obowiązek informacyjny

Zgoda na upowszechnianie wizerunku DZIECKA

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

 

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus