• 10 Lecie Gorski_1
 • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – CMI

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

O projekcie

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Projekt skierowany jest do  uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych.

Co daje udział w projekcie CMI?

Rozwój talentów uczniowskich

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algotymicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

Korzyści dla uczniów

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych. Zawody organizowane  dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Zawody uwzględniać będą kategorie wiekowe – dla klas IV-VI, klasy VII-VIII oraz uczniów szkół średnich. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody, które przyznawane będą już na etapie regionalnym.

Nagrody przewidziane na etapie ogólnokrajowym za zajęcie I, II i III miejsca zostały zaplanowane w formie indywidualnej w postaci: udziału w warsztatach informatycznychobozach naukowo-treningowych czy też w warsztatach tematycznych np. obozach informatycznych przygotowujących uczniów do konkursów programistycznych oraz do Olimpiady Informatycznej.

GRANT ALGORYTMICZNY

Podniesiesz wiedzę uczniów i uczennic z zakresu:

 • matematycznych podstaw algorytmiki,
 • języka programowania,
 • narzędzi programistycznych,
 • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.

Partner Wiodący Projektu

 • Politehnika Łódzka,

Partnerzy Projektu

 • Politehnika Gdańska,
 • Politehnika Warszawska,
 • Politehnika Wrocławska,
 • Akademia Góniczo-Hutnicza,
 • Cyfrowy Dialog,

Patronat

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • NASK
 • Ministerstwo Cyfryzacji 

Załączniki

Zasady przetwarzania danych osobowych

Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym

Regulaminu – Obowiązek informacyjny

Zgoda na upowszechnianie wizerunku DZIECKA

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

 

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

 

 

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus