• slajd2
 • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Podręczniki 2018/2019

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU

SZKOLNYM 2018/2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. „Plac zabaw”- sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne. Autorzy: Anna Idzikowska – Guzy, Ewa Janus   Wyd.WSiP

 

I ETAP EDUKACJI

KLASA I

 1. Nowi Tropiciele. 

 • Podręczniki. Części 1-5
 • Karty ćwiczeń. Części 1-5
 • Matemetyka. Części 1-5
 1. Carol Read, Mark Omerod, Magdalena Kondro „Tiger 1” Wyd. Macmillan education + ćwiczenia

 2. Informatyka - wyd. WSiP

 3. Religia - Ks. Władysław Kubik, Teresa Czarnecka „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” + ćwiczenia. Wyd. WAM (książka zakupiona przez rodziców)

KLASA II

 1. Nowi Tropiciele. 

 • Podręczniki. Części 1-5
 • Karty ćwiczeń. Części 1-5
 • Matemetyka. Części 1-5
 1. Carol Read, Mark Omerod, Magdalena Kondro „Tiger 2” Wyd. Macmillan education + ćwiczenia

 2. Informatyka - wyd. WSiP

 3. Religia - Ks. Władysław Kubik, Teresa Czarnecka „Kochamy Pana Jezusa” + ćwiczenia. Wyd. WAM (książka zakupiona przez rodziców)

Klasa III

 1. Nowi Tropiciele. 

 • Podręczniki. Części 1-5
 • Karty ćwiczeń. Części 1-5
 • Matemetyka. Części 1-5
 1. Carol Read, Mark Omerod, Magdalena Kondro „Tiger 3” Wyd. Macmillan education + ćwiczenia

 2. Informatyka - wyd. WSiP

 3. Religia - Ks. Władysław Kubik, Teresa Czarnecka „Przyjmujemy Pana Jezusa” + ćwiczenia. Wyd. WAM (książka zakupiona przez rodziców)

II ETAP EDUKACJI

 KLASA IV

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ Wydawnictwo
Język polski

Agnieszka Łuczak ,Anna Murdzek

Kamila Krzemieniewska- Kleban

„Między nami" + ćwiczenia 1 zeszyt GWO
Język angielski Nick Beare Evolution Plus 1 + ćwiczenia Macmillan
Historia Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Historia „Wczoraj i dziś”- nowa podstawa programowa + ćwiczenia Nowa Era
Przyroda Maria Marko- Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz Tajemnice przyrody Nowa Era
Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki, Marcin Karpiński Matematyka   4       z plusem + ćwiczenia wersja B dwuzeszytowa :Arytmetyka i Geometria GWO
Muzyka U.Smoczyńska K.Jakóbczak-Drążek,A.Sołtysik   Klucz do muzyki . Podręcznik .   klasy 4-7 WSiP
Plastyka   St. Stopczyk , B.Neubart Plastyka 4. Podręcznik.                    Szkoła podstawowa klasa 4 WSiP
Technika  kl.4-6 Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz Technika „Bądź bezpieczny na drodze”Karta rowerowa”– nowa podstawa programowa WSiP
Informatyka Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski Informatyka 4 - nowa podstawa programowa WSiP
Religia Ks. Zbigniew Marek Zaproszeni przez Boga WAM

KLASA V

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ Wydawnictwo
Język polski

AgnieszkaŁuczak AnnaMurdzek

„MiędzyNami” +ćwiczenia

GWO

867/2/2018

Język angielski

NikBeare 

 „EvolutionPlus” klasa5+ćwiczenia

Macmillan

856/2/2018

Historia

Grzegorz Wojciechowski

Historia„Wczoraj idziś”kl.V

NowaEra

877/2/2018

Biologia

MarianSęktas JoannaStaworz

„PulsŻycia” kl.V

NowaEra

844/1/2018

Geografia

F.Szlajfer,Z.Zoniewicz T.Rachwał.R.Malarz

„PlanetaNowa” kl.V

NowaEra

906/1/2018

Matematyka

Małgorzata DobrowolskaMarta Jucewicz,PiotrZarzycki

„Matematykaz plusem5” +ćwiczeniawersjaB

GWO

780/2/201

Muzyka

U.Smoczyńska K.JakóbczakDrążek A.Sołtysik

„Kluczdomuzyki 5”podręcznik4-7

WSiP

Plastyka

St.Stopczyk, B.Neubart

„Plastyka 5”podręcznikSP klasa4-7

WSiP

Technika

E.BubakE.Królicka M.Duda

„Technikanaco dzień”

WSiP

850/2/2017

Informatyka

W.Jochemczyk I,Krajewska– Kranas,W.Kranas A.Samulska

„Informatyka” kl.V

WSiP

807/2/2018

Religia Ks. Zbigniew Marek "Obdarowani przez Boga" WAM

KLASA VI

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ Wydawnictwo
Język polski Agnieszka Łuczak ,Anna Murdzek Między nami + ćwiczenia GWO
Język angielski Nick Beare Evolution           Plus 3 + 1 ćwiczenie dla nauczyciela Macmillan
Historia Tomasz Małkowski Historia i społeczeństwo seria „Wehikuł czasu” GWO
Przyroda Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk Tajemnice przyrody Nowa Era
Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki, Marcin Karpiński Matematyka   6       z plusem + ćwiczenia wersja c dwuzeszytowa Arytmetyka i Geometria GWO
Muzyka Monika Gromek Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła! Nowa Era
Zajęcia Techniczne Lech Łabecki , Marta Łabecka Jak to działa? Nowa Era
Zajęcia komputerowe Michał Kęska Lubię to! Nowa Era
Religia Ks. Zbigniew Marek Przemienieni przez Boga WAM

KLASA VII

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ Wydawnictwo
Język polski

„Nowe      słowa  na start”

  + ćwiczenia

Nowa Era
Język angielski Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris „All  Clear” + ćwiczenia Macmillan
Historia Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Historia „Wczoraj i dziś”-nowa podstawa programowa Nowa Era
Język niemiecki Ewa Kościelniak-Walewska „Meine Deutschtour 7”-nowa podstawa programowa Nowa Era
Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,  Marcin Karpiński Matematyka   7       z plusem + ćwiczenia GWO
Muzyka U.Smoczyńska K.Jakóbczak-Drążek,A.Sołtysik  Klucz do muzyki Podręcznik  klasa 7 WSiP
Plastyka  WSiP St. Stopczyk , B.Neubart Plastyka.Podręcznik.  Szkoła podstawowa klasa 7 WSiP
Informatyka Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski Informatyka 7-  nowa podstawa programowa WSIP
Religia W. Kubik Szukam was. WAM
Biologia Małgorzata Jefimow Puls Życia   + ćwiczenia Nowa Era
Geografia Roman Malarz , Mariusz Szubert Planeta Nowa + ćwiczenia + atlas geograficzny „Polska, kontynenty , świat” Nowa Era
Fizyka Barbara Saganowska Maria Rosenbajgier, Ryszard Rosenbajgier,Danuta Szot- Gawlik, Małgorzata Godlewska Świat fizyki + ćwiczenia + 5 razy zbiór zadań Romuald Subieta WSiP
Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia . kl.VII

Nowa Era

KLASA VIII

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ Wydawnictwo
Język polski

Joanna Kościerzyńska, M.Chmiel, MaciejSzulc

„Nowesłowana start”kl.VIII

NowaEra

907/5/2018

Język angielski

MalcolmMann, StereTayloreKnowers

 „Repetytorium Ósmoklasisty” +ćwiczenia

 Macmillan

925/2018

Język niemiecki

E.KościelniakWalewska M.Kosacka

 „Meine Deutschtorium”kl.VIII

 NowaEra

838/2/2018

Historia

R,Śniegocki A.Zielińska

 Historia„Wczoraj idziś”kl.VIII

 NowaEra

877/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

IwonaJanicka, ArkadiuszJanicki, AleksandraKuciaMaćkowska,Tomasz Maćkowski

 „Dziśijutro” 

 NowaEra

874/2017

Biologia BeataSągin,Andrzej Boczarowski,Marian Sęktas  „PulsŻycia” kl.VIII

 NowaEra

844/3/2018

Geografia F.Szlajfer,Z.Zoniewicz T.Rachwał.R.Malarz  „PlanetaNowa” kl.VIII

 NowaEra

906/1/2018

Matematyka Małgorzata DobrowolskaMarta Jucewicz,PiotrZarzycki  „Matematykaz plusem8” +ćwiczeniapodst.

 GWO

780/5/2018

Fizyka

Barbara Sagnowska,Maria Rozenbajgier,Ryszard Rozenbajgier,Danuta Szot-Gawlik,

„ŚwiatFizyki” kl.VIII

 WSiP

821/2/2018

Chemia Jan Kulawik,Teresa Kulawik,MariaLitwin  „ChemiaNowejEry” Kl.VIII

 NowaEra

785/2/2018

Informatyka W.Jochemczyk I,Krajewska– Kranas,W.Kranas A.Samulska  „Informatyka” kl.VIII

 WSiP

807/5/2018

EDB D.Czyżow, B.Breitkopf  Edukacjadla bezpieczeństwa

 WSiP

423/2018

Religia  Ks.WładysławKubik   „JestemzWami”   WAM

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus