• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

RPO J_angielski

logo_gora2.jpg

 

Wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów z Gminy Malechowo”

   W Szkole Podstawowej w Lejkowie prowadzone są 2 grupy uczniów z klas I, II i III w ramach zajęć dodatkowych podwyższających kompetencje kluczowe z języka angielskiego.

  Celem zajęć jest przede wszystkim rozwijanie 4 sprawności językowych, tj. Listening (słuchanie), Reading (czytanie), Writing (pisanie) i Speaking (mówienie) odpowiednio do wieku i możliwości intelektualnych uczniów na I etapie edukacyjnym. Pod względem rozwoju językowego zajęcia przygotowują uczniów do poszczególnych poziomów opisanych w Common European Framework, tj. Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

 Warto podkreślić, że w trakcie lekcji stawia się również nacisk na postęp umiejętności poznawczych i społeczno-emocjonalnych rozwijając pamięć, koncentrację i naturalną ciekawość dziecka dotyczącą otaczającego je świata. Cele językowe to przede wszystkim: rozwijanie u uczniów świadomości językowej poprzez różnorodne metody i techniki nauczania, wprowadzanie podstawowego słownictwa i struktur oraz stopniowe zachęcanie dzieci do czytania, pisania, słuchania, a nawet mówienia w języku obcym.

  W czasie zajęć wprowadzane są rozmaite piosenki, rymowanki, wierszyki, bajki, historyjki, zabawy i gry językowe powiązane z elementami ruchu (Metoda Reagowania Całym Ciałem – TPR). Ponadto wprowadza się, jakże istotne i interesujące, elementy kultury i tradycji Wielkiej Brytanii.

  Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w małych, 6-osobowych grupach raz w tygodniu. W trakcie zajęć wykorzystywany jest rzutnik, tablica multimedialna, karty pracy, karty obrazkowe i wyrazowe, gry językowe, np. Memory game oraz znana i lubiana przez dzieci pacynka Ernie.

  Zajęcia są prowadzone na podstawie zakresu i rozkładu materiału z książek: „Super Sparks 3” autorstwa P. A. Davies wydawnictwa Oxford University Press oraz „My World 1” autorstwa Jennifer Heath i Doroty Sikory-Banasik wydawnictwa Nowa Era, które są wzbogacane przez nauczyciela.

Prowadząca: Anna Niedenthal-Wiloch

WOSP 2022

 

 

program dla szkoł KOWR

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

CMI

CMI

 

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1435  -  1520

Dowozy/Odwozy 

2021/2022

autobus