• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Caritas

CARITAS w roku szkolnym 2021/2022

 

Szkolne Koło Caritas

          Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

 

Plan pracy SK Caritas - 2022/2023

CELE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS:

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Są to w szczególności:

 - Coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;

 - Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

 -Stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą oraz do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;

 - Troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;

 - Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;

 - Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Koszalińsko- Kolobrzeskiej.

 -Współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

                     

                     PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

                                   NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Zadania do wykonania Termin Osoby odpowiedzialne
1. Pozyskanie i nabór nowych członków spośród uczniów. Wrzesień opiekun
2. Omówienie i ustalenie planu pracy SKC na rok szkolny 2022/2023 październik

opiekun,

członkowie

3.

Zbiórka nakrętek

cały rok opiekun,
członkowie , społeczność szkolna
4. Wykonywanie gazetek tematycznych o treściach religijnych. cały rok

opiekun,

członkowie

5. Konkurs na wykonanie różańca        październik opiekun
członkowie 
6.

„Pamięć o tych ,którzy odeszli”- porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu w Sulechówku

koniec października

opiekun

członkowie

7. Rozprowadzanie świec- Wigilijne dzieło pomocy dzieciom listopad/grudzień

Opiekun

członkowie

8. Odwiedziny osób chorych, samotnych z życzeniami świątecznymi grudzień

opiekun, członkowie

wspólnie z harcerzami

9. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza grudzień

opiekun, członkowie

wspólnie ze szkolnym kołem wolontariatu 

10. Przygotowanie i rozprowadzanie kredy, kadzidła i mirry. styczeń

opiekun,

członkowie

11. Przygotowanie i rozprowadzanie Chleba św. Agaty. luty

opiekun,

członkowie

12. Inne akcje organizowane przez Caritas Diecezji

styczeń/luty

opiekun,

członkowie

13. Rozprowadzanie paschalików- Jałmużna Wielkopostna. Sprzedaż palm wielkanocnych marzec/kwiecień

opiekun,

członkowie

14. Święto Bożego Miłosierdzia – opracowanie gazetki. kwiecień

opiekun,

członkowie

15.

Podsumowanie pracy w bieżącym roku szkolnym.

czerwiec opiekun,
16. Przygotowanie i wręczenie podziękowań za pracę w SKC w roku szkolnym 2022/2023 czerwiec opiekun,
dyrektor szkoły,
ks. Proboszcz

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas jest planem otwartym i może być modyfikowany w zależności od potrzeb.  szkolnego będzie:

  1. aktywnie włączać  się w akcje organizowane przez Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej oraz caritas parafialny,
  2. współpracować z oddziałem przedszkolnym w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Czytanie wierszy oraz bajek, organizowanie zabaw zespołowych.

Członkowie: Lichota Aleksander, Zuzanna Zięcik, Jowita Podpora, Gabriela Moczulska, Klaudia Poborska, Piotr Suchecki, Bartłomiej Serwa, Amelia Durkalec, Majka Pokorska, Monika Łopata, Jakub Grodnicki

 Opiekunowie: Marzanna Jarkiewicz,  Lidia Seweryn

Solidarni z Ukrainą

KRUS wypoczynek

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus