• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Programu "Klub"

   Od 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Programu "Klub", dzięki któremu możliwe jest dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do tysięcy lokalnych środowisk sportowych, które z uwagi na zróżnicowane uwarunkowania borykają się z problemami natury organizacyjno-finansowej.

   Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych - kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego - wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

  Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 r. przeznacza się kwotę 41 377 540 zł.

  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie otrzymała dotację w kwocie 10 000 zł, z czego 4000 przeznaczone zostało na zakup sprzętu sportowego (m.in. stroje sportowe, bramki, piłki) oraz 6000 na pracę szkoleniowca podczas zajęć począwszy od 2 stycznia 2019 rok, w ramach zajęć do końca roku przewidzianych jest jeszcze 24 godziny zegarowe zajęć, treningów sportowych które odbywać się będą w soboty lub w piątek popołudniu.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego - klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Terminy oraz godziny zajęć popołudniowych oraz sobotnich zajęć sportowych prowadzonych w SP Lejkowo

5.10 (sobota) 11.00 – 13.00

12.10(sobota) 11.00-13.00

19.10 (sobota) 11.00 – 13.00

25.10 (piątek) 16.00 – 18.00

08.11 (piątek) 16.00 – 18.00

16.11 (sobota) 11.00 – 15.00

 

Turniej Szachowy z Okazji Dnia Niepodległości

23.11 (sobota) 11.00 – 13.00

30.11 (sobota) 11.00 – 13.00

07.12 (sobota) 11.00 – 15.00

 

Mikołajkowy Turniej Szachowy

14.12 (sobota) 11. 00 – 13.00

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 

2020/2021

autobus