• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Projekt "Zabawa sztuką"

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ZABAWA SZTUKĄ”


 W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt.: „Zabawa sztuką”.

Projekt realizowany jest od 22 września do 31.05.2024 roku.

Powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką” autorstwa pani Dagmary Drabik, jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24tj.: "Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (...)". Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką" odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo. rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo, itd.)

 Głównym celem jest propagowanie sztuki przez zabawę w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Powyższe działania mają wpływ na:
- rozwijanie postawy twórczej dzieci tj. kreatywności, innowacyjności (twórcze działania plastyczne)
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
- wzbudzanie ciekawości, oswajanie z dziełami sztuki,
- budowanie więzi w grupie,
- rozwijanie wiary we własne możliwości,
- kształtowanie postawy proekologicznej.

Realizacja projektu polega na tym, iż nauczyciel wybiera co najmniej 5 zadań wskazanych na liście organizatora projektu i realizuje je w taki sposób by każdy uczeń mógł się zaangażować w jego wykonanie. Działania dzieci będą polegały na samodzielnej działalności twórczej poprzez zabawę oraz udział w akcjach kształtujących i propagujących postawy proekologiczne i charytatywne.
Podsumowaniem projektu będzie sprawozdanie, które zostanie przedstawione w maju 2023 r. organizatorowi projektu „Zabawa Sztuką”.
Nauczyciel realizujący projekt: Krystyna Filonowicz- Kuszmar

- - - - - - - - - - - 

zad 1. "Freblowska konstrukcja"  [paźdiernik.2023]

zad 8. "Magiczne drzewa".  [wrzesień.2023]

zad 17. "Robert Delaunay"  [luty.2024]

zad 5. "Nasz ulubiony artrysta".  [kwiecień.2024]

zad 9. "Pole kwiatów"  [kwiecień.2024]

zad 10. "Zakręcony obraz".  [maj.2024]

zad 11. "Czas na happening"  [maj.2024]

 

Projekt został objęty patronatem przez:

  • Ministra Edukacji i Nauki,
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka,
  • Marszałka Województwa Śląskiego - Jakuba Chełstowskiego,
  • Sztuka dla dzieci,
  • Bliżej Przedszkola,
  • Froebel.pl
Inauguracja roku szkolnego 2023-2024
...

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus