• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców 2022_2023

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Rada Rodziców 2022 - 2023.

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2022 - 2023.

Przedszkole
  Przewodnicząca: Cebula Anna
  Z-ca przewodniczącego: Zięcik Teresa
  skarbnik: Dęga-Roman Małgorzata

Klasa I
  Przewodniczący: Gabkiewicz Wojciech
  członek: Marcinkowska Magdalena
  członek: Krzyżaniak Katarzyna
Klasa II
  Przewodnicząca:  Miturzyńska Urszula
  Z-ca przewodniczącej:  Caplin Ewelina
  skarbnik:   Adamska Ilona
Klasa III
   Przewodnicząca: Kiniorska Agnieszka 
   Z-ca przewodniczącego: Suchecka Teresa
   skarbnik: Kozera Paulina
Klasa IV
  Przewodnicząca: Dropko Katarzyna
  członek: Kozera Paulina
  członek: Kozera Marta
Klasa V
  Przewodnicząca: Bagniuk Patrycja
  członek: Karczewska Kamilla
  członek: Kopiecka Barbara
Klasa VI
  Przewodnicząca: Siwek Anna
  zastępca: Zięcik Teresa
  skarbnik: Wiśniewska Justyna 
Klasa VII
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta
  Z-ca przewodniczącej: Ciesielska Anna
  członek: Sobolewska Marzena
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Okrutna Adela
  Z-ca przewodniczącej:  Arcisz Marlena
  sekretarz:  Durkalec Karolina

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Ciesielska Anna
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Bagniuk Patrycja

 

 


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2022/2023 nazwisko i imię ucznia

kwota 50zł

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus