• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

WFzAWF

LogoAWF_2.png

 

 1. Regulamin

"WF Z AWF - AKTYWNY POWRÓT DO SZKOŁY"

Nasza szkoła uczestniczy w programie "Aktywny powrót do szkoły - WF z AWF". Patronatem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa poprzez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. W ramach zajęć realizowane są różne formy zajęć ruchowych oraz gry o charakterze relaksacyjnym i zabawowym. Zajęcia sportowe pozalekcyjne realizowane są cztery razy w tygodniu.

Harmonogram zajęć:

Poniedziałek 11:50-12:35 Danuta Rosiak

Wtorek 11:50-12:35 Kamil Wiśniewski

Czwartek 09:50-10:35 Kamil Wiśniewski

Piątek 12:45-13:30 Danuta Rosiak

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację programu: Danuta Rosiak i Kamil Wiśniewski.

Głównym celem zajęć sportowych nie jest przygotowanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej a aktywny rozwój i integracja.

Solidarni z Ukrainą

KRUS wypoczynek

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

 

 

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus