• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2019 - 2020.
Klasa I
  Przewodnicząca: Kozera Marta
  Z-ca przewodniczącego: Chilińska Anna
  członek: Kozera Paulina
Klasa II
  Przewodnicząca: Bagniuk Patrycja 
  Z-ca przewodniczącej: Adamska Ilona
  skarbnik: Jońska Natalia  
Klasa III
   Przewodnicząca: Arcisz Marlena 
   skarbnik: Dęga Malwina
   członek: Wiśniewska Justyna
Klasa IV
  Przewodnicząca: Strzelecka Wioletta 
  Zastępca: Jędrzejczyk Joanna 
  członek: Suchecka Teresa
Klasa V
  Przewodnicząca: Nowakowska Katarzyna
  z-ca przewodniczącego: Serwa Katarzyna;
 skarbnik: Arcisz Artur
Klasa VI
  Przewodnicząca: Fąfara Lucyna
  zastępca: Górniak Emila
  członek: Bińczyk Łukasz 
Klasa VII
  Przewodnicząca: Orłowska Emilia 
  z-ca przewodniczącej: Dropko Katarzyna 
  członek: Kiniorska Agnieszka
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Rusak Małgorzata
  z-ca przewodniczącej:  Różańska Renata
  członek:  Arcisz Marlena

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Orłowska Emilia
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Fąfara Lucyna

4. Uchwała Rady Rodziców dotycząca wysokości składek w roku szkolnym 2018/2019.

  - Uchwała Rady Rodziców


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2017/2018 nazwisko i imię ucznia

 

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

folder OK

CMI

 

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1435  -  1520

Dowozy/Odwozy 

2021/2022

autobus