• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Szkoła

 SCENARIUSZ WYCIECZKI

WYJAZD FERYJNY SP LEJKOWO

Data wyjazdu:10.02.2020

Miejsce wycieczki : Koszalin ( Aqua Park , Park Trampolin , Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, KFC )

Uczestnicy wyjazdu : Uczniowie Szkoły Podstawowej im . Kazimierza Górskiego w Lejkowie, zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grabowa” SP Lejkowo

Ilość uczestników: 50

Opiekunowie: Kamil Wiśniewski, Danuta Rosiak, Joanna Sawicka, Żaneta Strzelecka, Marcjanna Malczewska

Cele główne wyjazdu:  

 - alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

 - umiejętności – uczeń potrafi bez lęków bawić się w wodzie oraz w Parku trampolin

-  sprawność motoryczna – kształtowanie koordynacji oraz zręczności  ruchowej

- wiadomości – higiena i bezpieczne zachowanie się w wodzie oraz w Parku Trampolin  

- akcenty wychowawcze i patriotyczne – współpraca w grupie oraz nabycie wiedzy o Wojsku Polskim

-  integracja – wspólny posiłek

Przebieg wycieczki :

10.00 – zbiórka przy SP Lejkowo

10.00 – 11.00 Przejazd do Koszalina

11.00 – 13.00  Uczniowie z klas IV – VIII - aktywny wypoczynek w AquaParku

11.00 – 12.00 Młodsi uczniowie z klas 0 – III zabawa w Parku Trampolin

12.00 – 13.00 Młodsi uczniowie z klas 0 – III odwiedziny Centrum Sił Powietrznych oraz Muzeum Obrony Przeciwlotniczej

13.00 – 14.00 Połączenie obu grup w KFC – wspólny posiłek

15.00 – Planowany powrót do SP Lejkowo 

 

 

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus