• slajd1
 • slajd2
 • slajd3
 • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Awans zawodowy

Nauczyciele odbywający awans zawodowy:

Nauczyciele kontraktowi odbywający awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 1. Marcjanna Malczewska 

Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:

 1. Marzanna Jarkiewicz
 2. Żaneta Strzelecka
 3. Lidia Seweryn
 4. Ewa Pietraszewska
 5. Daniel Wers
 6. Magdalena Bonat
 7. Magdalena Bińczyk

Plan rozwoju

 

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Magdaleny Bonat na stopień nauczyciela dyplomowanego

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego - Daniel Wers

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego - Marzanna Jarkiewicz

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego - Ewa Pietraszewska

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus