• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Rada Rodziców

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

  - Regulamin Rady Rodziców


2. Skład Rady Rodziców 2018- 2019.
Klasa I
  Przewodniczący: Lichota Paweł
  Z-ca przewodniczącego: Bagniuk Patrycja
  Skarbnik: Łysiak Anna
Klasa II
  Przewodnicząca: Woźna Barbara
  Z-ca przewodniczącej: Zięcik Teresa
Klasa III
   Przewodnicząca: Strzelecka Wiolleta
  z-ca przewodniczącej: Jędrzejczyk Joanna
  członek: Zarzyczna Kamila
Klasa IV
  Przewodnicząca: Grądzka Sobolewska Karolina
  Zastępca: Serwa Katarzyna
  skarbnik: Arcisz Artur
Klasa V
  Przewodnicząca: Fąfara Lucyna
  z-ca przewodniczącego: Podpora- Skibińska Jadwiga
Klasa VI
  Przewodnicząca: Orłowska Emilia
  zastępca: Dropko Katarzyna
  skarbnik: Stasiak Monika
Klasa VII
  Przewodnicząca: Rusak Małgorzata
  z-ca przewodniczącej: Karczewska Kamila
  członek: Tomczak Małgorzata
Klasa VIII
  Przewodnicząca:  Jędrzejczyk Joanna
  z-ca przewodniczącej:  Kostrzewa Kamila
  skarbnik:  Podpora - Skibińska Jadwiga

3. Skład Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca Rady Rodziców:  Strzelecka Wioletta
  Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:  Fąfara Lucyna
  Skarbnik:  Kiniorska Agnieszka
  Sekretarz:  Kozera Paulina

4. Uchwała Rady Rodziców dotycząca wysokości składek w roku szkolnym 2018/2019.

  - Uchwała Rady Rodziców


5. Nazwa banku i nr konta, gdzie można dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie SKO.
Nr konta 39931710120040772620000010 
z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców 2017/2018 nazwisko i imię ucznia

 

 

program dla szkoł KOWR

Lepsza Szkola

Caritas

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus