• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Kadra Pedagogiczna

Mirosława Turczyn - dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie;


Marcjanna Malczewska - oddział przedszkolny, zajęcia - animatorzy;

Lidia Seweryn - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, nauczanie indywidualne;

Żaneta Strzelecka - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopeda, wychowawca klasy I;

Bogumiła Hliwa - edukacja wczesnoszkolna, technika, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy II;

Ewa Pietraszewska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, godzina dyrektorska, koło teatralne, wychowawca klasy III;

Olga Grudzińska-Kamiennik - język angielski, godzina dyrektorska, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;

Ewelina Krawczuk - przyroda, geografia, biologia, chemia, rewalidacja, nauczanie indywiidualne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, wychowawca klasy VIII;

Magdalena Bińczyk - matematyka, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie, godzina dyrektorska, wychowawca klasy IV;

Magdalena Bonat - język polski, godzina dyrektorska;

Marzanna Jarkiewicz - religia, mini schola, świetlica szkolna, wychowawca klasy VI;

Danuta Rosiak - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VII;

Krystyna Filonowicz - Kuszmar - matematyka KL7, muzyka, plastyka; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie;

Marta Perzyńska -  historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

Ewa Połońska -  język niemiecki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne;

Dominik Wrosch -  fizyka;

Marta Korotusz -  nauczyciel bibliotekarz;

Daniel Wers - technika, edukacja informatyczna, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna, robotyka;

Joanna Sawicka - nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy V;

Kamil Wiśniewski - nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne KL1, szachy;

Anita Zalewska-Prylewska - pedagog; 

Eliza Wróblewska-Hencel - doradztwo zawodowe.

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus