• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Kadra Pedagogiczna

Mirosława Turczyn - dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie;


Marcjanna Malczewska - oddział przedszkolny, logopeda;

Lidia Seweryn - nauczyciel wspomagający, rewalidacja;

Żaneta Strzelecka - edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne, rewalidacja, wychowawca klasy III, logopeda;

Bogumiła Hliwa - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, technika;

Ewa Pietraszewska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy II;

Anna Niedenthal-Wiloch - język angielski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;

Ewelina Krawczuk - przyroda, geografia, biologia, rewalidacja, wychowawca klasy VII;

Magdalena Bonat - język polski, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VIII;

Marzanna Jarkiewicz - religia, wychowawca klasy V;

Danuta Rosiak - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI;

Krystyna Filonowicz - Kuszmar - matematyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, edukacja matematyczna;

Dorota Manijak -  muzyka, plastyka;

Marta Perzyńska -  historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie;

Ewa Połońska -  język niemiecki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne;

Anna Rogala -  fizyka;

Marta Korotusz -  nauczyciel bibliotekarz, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego;

Irena Stalko -  Chemia;

Daniel Wers - zajęcia techniczne, technika, edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa;

Joanna Sawicka - nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy IV;

Kamil Wiśniewski - nauczyciel świetlicy;

Anita Zalewska-Prylewska - pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

Eliza Wróblewska-Hencel - doradztwo edukacyjno zawodowe

 

program dla szkoł KOWR

Lepsza Szkola

Caritas

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1435  -  1520

Dowozy/Odwozy

autobus