• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

O nas

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Obraz placówki

  

Szkoła Podstawowa w Lejkowie została założona 21 marca 1958 roku. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Lejkowo, Borkowo, Laski, Darskowo, Witosław, Sulechowo, Sulechówko, Święcianowo, Żegocino, Paproty, Paprotki, Zielenica, Drzeńsko i Zalesie.

Szkoła mieści się w jednym budynku. Na parterze uczą się dzieci oddziału przedszkolnego i klas I – III. Natomiast na piętrze uczniowie klas IV – VIII. W budynku znajduje się siedem sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica, która pełni również rolę stołówki szkolnej. Placówka wyposażona jest w kuchnię.  Budynek główny szkoły połączony jest łącznikiem z halą sportową. Zaplecze hali sportowej stanowią pokój nauczycielski, dwie szatnie oraz magazynek na sprzęt sportowy. Na parterze szkoły od 1 września 2016 roku, mieści się filia Biblioteki Publicznej w Malechowie. 17 czerwca 2011 szkole nadano imię Kazimierza Górskiego.

Ukształtowanie geograficzne terenu pozwoliło na ciekawe rozmieszczenie obiektów rekreacyjno - sportowych, w tym  dwóch  boisk  piłkarskich o trawiastej nawierzchni, boiska do piłki koszykowej, boiska do piłki siatkowej, siłowni zewnętrznej, amfiteatru oraz placu zabaw. Szkoła popularyzuje rajdy rowerowe w oparciu o zasoby turystyczno – krajoznawcze Gminy Malechowo. Tereny rekreacyjne to również sad z ogródkiem zielarskim, arboretum oraz miejsce do grillowania.

Od roku szkolnego 2016/2017  każda z sal lekcyjnych posiada komputer do dyspozycji nauczyciela ze stałym łączem internetowym. W szkole działa system monitoringu wewnętrznego, który wspomaga zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

Uczniowie korzystają z oferty zajęć: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne. Działalność szkoły wspiera funkcjonowanie stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo.

Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych np. mistrzostwo
i wicemistrzostwo w finale województw IMS w unihokeja dziewcząt. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, recytatorskich, o tematyce profilaktycznej.

Środowisko szkolne jest otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wzajemnego rozwoju np. wieczornice patriotyczne, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka. W szkole działa aktywnie wielopoziomowa drużyna harcerska i zuchowa.

Popularyzowana jest idea wolontariatu na rzecz osób potrzebujących np. zbiorka nakrętek, udział w akcji charytatywnej na rzecz niepełnosprawnego dziecka. Placówka wdraża wychowanków do właściwych nawyków żywieniowych i zdrowotnych np. przerwa śniadaniowa, korzystanie z zasobów programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz „Szklanka  mleka”, „Festiwal Smaków”.

 

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus