• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

 

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU:  Alan Mielcarek

Zastępca Przewodniczącego SU:  Aleksandra Sobolewska

Członek:  Arkadiusz Arcisz

Członek: (Protokolant)  Julia Sawicka

Członek:  Bartłomiej Serwa

Członek:  Patrycja Zelewska

Poczet sztandarowy:  Eliza Seweryn, Zuzanna Rusak, Bartłomiej Karczewski

Opiekun SU:  Magdalena Bonat

 

Samorząd Uczniowski młodszy

Przewodniczący SU:  Moczulska Gabriela

Zastępca Przewodniczącego SU:  Podpora Jowita

Członek:  Lichota Aleksander


Opiekun SU młodszego:  Ewa Pietraszewska

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019    

 

<< == Prace wykonywane przez Samorząd == >>

Słodkie upominki z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej  [25.10.2019]

Przygotowania do święta zmarłych  [28.10.2019] 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus