• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

UKS Grabowa 2019_2020

 

UKS GRABOWA SP LEJKOWO w roku szkolnym 2018/2019

UKS GRABOWA SP LEJKOWO w roku szkolnym 2017/2018

UKS GRABOWA SP LEJKOWO w roku szkolnym 2016/2017

 

UKS Grabowa SP Lejkowo

Turniej Szachowy z Okazji Dnia Niepodległości  [16.11.2019]

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Strzelectwie Sportowym  [14.11.2019]

Gmina Malechowo najlepsza w Powiecie [08.10.2019]

Weekendowe zajęcia sportowe w SP Lejkowo [05.10.2019]

 

UKS Grabowa SP Lejkowo 2019/2020

  W roku szkolnym 2019/2020 Uczniowski Klub Sportowy skupi się głównie na organizacji Turniejów Szachowych oraz samej rywalizacji w tą królewską grę. Planowane jest zorganizowanie sześciu turniejów z atrakcyjnymi nagrodami. Planowane są zakupy kolejnego sprzętu szachowego i sportowego a przede wszystkim parkowych stołów do gry w szachy. UKS to także weekendowe treningi różnych konkurencji sportowych, które pomogą w uzyskiwaniu sukcesów na arenie w zawodach międzyszkolnych. W miesiącu marcu planowany jest wyjazd wszystkich zawodników Klubu na odnowę biologiczną wraz z posiłkiem. W pierwszym półroczu Klub uzyskał dotację w kwocie 4000 zł (druga transza) z Urzędu Gminy oraz 10 000 z programu Klub. Cała ta kwota przeznaczona została na zakup sprzętu sportowego oraz rozwój sportowy uczniów SP Lejkowo

Zarząd Klubu tworzą:

Kamil Wiśniewski – Prezes

Joanna Sawicka – Sekretarz

Ewelina Krawczuk – Skarbnik

 druzyna2019_2020.jpg

 

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus