• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Szkoła

Edukacja przez Szachy

 

obraz_7C.png

   Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie bardzo duży nacisk kładzie na naukę oraz grę w szachy. Już od wielu lat szkoła staruje w różnego rodzaju turniejach szachowych rangi powiatowej oraz wojewódzkiej . Szkoła trzykrotnie w swojej 13sto - letniej historii startów w mistrzostwach województwa zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce województwa (najlepsze miejsce to V oraz VI w roku 2018). Od dwóch lat szkoła także organizuje turnieje szachowe na bogato zaopatrzonym sprzęcie szachowym zakupionym przez Uczniowski Klub Sportowy . Szkoła w tej chwili dysponuje 30 turniejowymi szachownicami wraz z pionami oraz 30 zegarami szachowymi . Szkoła Organizuję następujące cykliczne turnieje szachowe:

1. Turniej Feryjny (luty)
2. Otwarte Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych (marzec/kwiecień)
3. Turniej z Okazji Dnia Patrona (maj/czerwiec)
4. Szkolna Liga Szachowa (cały rok)
5. Turniej szachowy z Okazji Dnia Niepodległości (listopad)
6. Mikołajkowy Turniej szachowy (grudzień)
7. Szkolna Szachowa Liga Mistrzów (cały rok)

  Nagrody na wszystkie turnieje sięgają kwoty 2000 zł, zakupione są przez Uczniowski Klub Sportowy. W turniejach biorą udział także dzieci z innych szkół oraz Klubów Szachowych z powiatu sławieńskiego oraz koszalińskiego . Szachy to także Szkolna Liga Mistrzów skupiająca najlepszą dziewiątkę szachistów w szkole ( zajęcia odbywają sie we wtorki) oraz Szkolna Liga Szachowa , w której występuje szesnastu szachistów a partie turniejowe rozgrywane są podczas pracy świetlicy oraz podczas przerw międzylekcyjnych. Dzieci z młodszych klas mają okazję do nauki gry w szachy podczas pracy świetlicy a klasa I uczy się i gra w szachy podczas lekcji wychowania fizycznego, podczas braku sali gimnastycznej. Zajęcia i turnieje prowadzi Kamil Wiśniewski który posiada uprawnienia instruktorskie w zakresie nauki gry w szachy.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus