• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020

28. Finał Dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej

Wiatr w żagle


Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Lejkowie czynnie włączyła się do akcji WOŚP w ramach wparcia sztabu prowadzonego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Ostrowcu. Pani Magdalena Bińczyk przeprowadziła w szkole zbiórkę fantów oraz z datków uczniów i pracowników szkoły zakupiła dwa kosze słodkości, które zostały przekazane do licytacji. Dyrektorka szkoły Pani Mirosława Turczyn dzielnie reprezentowała szkołę, biorąc udział w licytacji fantów. Wolontariuszka Szkolnego Koła Wolontariatu Eliza Seweryn kwestowała w pobliskich miejscowościach szkoły pod opieką druhny Wielopoziomowej Drużyny Zuchów i Harcerzy Pani Lidii Seweryn i opiekunki SKW Pani Anity Zalewskiej-Prylewskiej. Ósmoklasistka zebrała kwotę w wysokości 803 zł.
Dziękujemy Wam wszystkim za dodanie „Wiatru w żagle” 12 stycznia na cele akcji charytatywnej Jurka Owsiaka. Do zobaczenia  za rok w kolejnej zbiórce WOŚP.

L. Seweryn, M. Bińczyk, A. Zalewska-Prylewska

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus