• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka - 20 listopada

Szkoła przyłączyła się do obchodów z okazji 30. rocznicy Konwencji o prawach dziecka pod patronatem UNICEF Polska. Uczniowie celebrując ten ważny dzień, przybyli do szkoły ubrani na niebiesko. Podczas apelu przedstawiono ogólny zarys akcji, przeprowadzono mini konkurs wiedzy o prawach dziecka, wyłoniono laureatów konkursu plastycznego, których prace umieszczono na gazetce. Zwieńczeniem apelu była wspólnie wykonana piosenka o prawach dziecka z niebieskimi balonami w ręku i pozowanie do pamiątkowego zdjęcia. 15 listopada 2019 r. przeprowadzono w klasach zajęcia, w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

Tekst, zdjęcia: K. Filonowicz-Kuszmar

A. Zalewska-Prylewska

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus