• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Świetlica - Szachy

Szachy – szkolna Liga Szachowa

     W roku szkolnym 2016/17 na świetlicy szkolnej oraz podczas przerw międzylekcyjnych rozgrywana jest Szkolna Liga Szachowa. Liga rozgrywana jest systemem ligowym według podziału na cztery czteroosobowe grupy w których gracze rywalizują systemem „każdy z każdym”. Po zakończeniu każdej rundy w której odbywają się 24 gierki szachowe następuje losowanie i podział nowych grup. Planuje się rozegranie przez cały rok szkolny około 10 rund szachowych, co daje nam 240 gier w całym turnieju. Po zakończeniu każdej rundy tworzona jest aktualna klasyfikacja w której za wygraną grę przyznaję się 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę – 0pkt. Najlepsza trójka szachistów na zakończenie roku szkolnego uhonorowana zostanie medalami, dodatkowo mistrz szkoły otrzyma nagrodę ufundowaną przez Uczniowski Klub Sportowy. Najlepsza czwórka szachistów rywalizować będzie w mistrzostwach wojewódzkich w których szkoła staruje nieprzerwalnie od 10 lat.

 

Kolejne potycznki

podsumowanie po XV kolejkach

     Za nami już XV kolejek mistrzostw szkoły w szachach, mimo że zaplanowanych było tylko X kolejek. Zainteresowanie szachami oraz szybkość rozgrywania mistrzostw spowodowała wydłużenie mistrzostw do XX kolejek co da nam 480 partii szachowych przez cały rok szkolny! Po 15 – stu kolejkach na prowadzeniu jest Patryk Drzewiecki (36pkt.), drugi jest Bartek Walkowiak (35pkt), trzeci Oliwier Seweryn (32pkt.), czwarty Dominik Dęga (30pkt). Cała klasyfikacja dostępna na świetlicy. Rywalizacja będzie zacięta do samego końca, zwycięzcy zostaną udekorowani medalami i nagrodami podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Początkowe zmagania

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus