• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Świetlica - Szachy 2019/2020

Szkolna Liga Szachowa w roku szkolnym 2016/2017

Szkolna Liga Szachowa w roku szkolnym 2017/2018

Szkolna Liga Szachowa w roku szkolnym 2018/2019

 

Szachy - Szkolna Liga Szachowa

     W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowane będą rozgrywki Szkolnej Ligi Szachowej. Gierki odbywać się będą podczas świetlicy porannej i popołudniowej a także podczas przerw międzylekcyjnych. W tym roku szkolnym w Lidze udział weźmie 16 szachistów podzielonych na 2 grupy, w każdej z grup rozgrywanych jest po 28 partii podczas jednej rundy , co w dwóch grupach daje nam 56 partii na jedną rundę, po rozegraniu wszystkim partii w danej rundzie następować będzie losowanie kolejnej rundy. Przewidzianych jest rozegranie prze cały rok szkolny od V do VIII  rund które wyłonią mistrza szkoły. Tytułu mistrza szkoły bronić będzie trzykrotny mistrz szkoły – Patryk Drzewiecki .  W tym roku szkolnym wszyscy uczestnicy Ligi otrzymają medale na apelu podsumowującym rok szkolny. Najlepsi szachiści wyjedą na mistrzostwa województwa a wszyscy szachiści brać będą udział w turniejach szachowych w Sławnie i Polanowie oraz organizowanych u nas w szkole.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus