• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Audycja umuzykalniająca „CZTERY PORY ROKU”

Audycja umuzykalniająca „CZTERY  PORY  ROKU”

 30 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się pierwsza, w tym roku szkolnym, audycja umuzykalniająca pt. „ Cztery pory roku”. Pory roku, to często pojawiający się w twórczości wielu kompozytorów  temat. Najbardziej znane, cieszące się  największą popularnością są „Cztery pory roku” Antonia Vivaldiego. Podczas audycji słuchaliśmy obszernych fragmentów tych czterech koncertów skrzypcowych, z tym, że orkiestrę kameralną zastąpił instrument klawiszowy i wiolonczela. Na skrzypcach grał p. Adam Vogelsinger, na wiolonczeli- p. Grażyna Harasimowicz, na instrumencie klawiszowym- p. Michał Krupa, natomiast koncert poprowadził pan Andrzej Zborowski. Podczas  audycji uczniowie, oprócz  kształtowania wrażliwość i wyobraźni,  uczyli  się słuchania muzyki oraz utrwalali  pewne zachowania koncertowe.

Szkolny koordynator:  Krystyna Filonowicz- Kuszmar

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus