• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Konkurs wiedzy o patronie ,,Kazimierzu Górskim’’

W dniu 05.11.2019r. z okazji 45 rocznicy zdobycia przez polską reprezentację piłki nożnej III miejsca w Mistrzostwach Świata 1974 roku sekcja patron zorganizowała konkurs wiedzy o Kazimierzu Górskim.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas od IV – VIII:

- I  miejsce zdobyły klasy IV, VI

- II miejsce klasy V, VIII

- III miejsce klasa VII,

Konkurs polegał na sprawdzeniu wiedzy o życiorysie i działalności Kazimierza Górskiego.

Przedsięwzięcie zostało przypieczętowane występem tańca nowoczesnego z pomponami i żonglerką piłką nożną.  Laureatom konkursu pogratulowano i wręczono nagrody  ufundowane przez sekcję patron.

Dzięki temu działaniu cała społeczność szkolna utrwaliła wiadomości o tak ważnej postaci dla naszej szkoły.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1. Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem: 

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod dresem:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1430  -  1515

Dowozy/Odwozy 2019/2020

autobus